Pravidlá a podmienky Bago League

 • Body sa budú zrátavať, všetky štatistiky a profil celej ligy ako aj jej pravidlá budú uverejnené na webe hokejovo.sk(tam sa vytvorí profil ligy ako nová udalosť),kde bude mať každý tím a člen tímu vytvorený svoj profil, kde si bude môcť sledovať svoje štatistiky, resp. štatistiky tímov a celej ligy.
 • Na každom zápase bude prítomný zdravotnícky dozor, zápas bude rozhodovať rozhodca, tiež bude časomiera, o ktorú sa bude starať zodpvedná osoba, ktorá bude zaznamenávať góly, asistencie a body.
 • Hrací čas bude 2x 20min
 • Ocenenia :
  • Cena MVP základná časť (najužitočnejší hráč)
  • Cena MVP play-off
  • Najproduktívnejší hráč
  • Najlepši strelec
  • Najlepší brankár
  • Trofeje pre 1.-4. Miesto

Tímom odporúčame príchod najneskôr 30 minút pred zápasom. O konečnom poradí v základnej skupine rozhodujú podľa priority: 1. Súčet bodov (víťazstvo 2 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov), 2. Vzájomný zápas a po 3. Skóre – vyšší rozdiel. V play-off sa hrá tiež 2×20 minút ako v zápasoch základnej časti. V prípade remízy o výhre rozhodne predĺženie (5 minút), alebo následné samostatné nájazdy (3 hráči z každého mužstva, následne až po tzv. Rýchlu smrť).

Neplatia pravidlá IIHF, nakoľko sa bude hrať na ihrisku menších rozmerov v Aréne Bago. Limit registrovaných hráčov na tím 0 (neregistrovaný musí byť min. 3 roky!!!), resp. po dohode kapitánov (zástupcov tímov) sa to môže zemniť do konca prestupového termínu do 30.11.2018, no mužstvá sú vopred poučené, že liga má v prvom rade zábavný a rekreačný charakter. Každý zápas trvá 2×20 minút bez času na rozcvičku a bez úpravy ľadovej plochy medzi polčasmi.

Všetci hráči musia mať riadny a kompletný hokejový výstroj.

Počas úpravy ľadovej plochy je zakázané hráčom vstupovať na ľad a rozhodca môže ešte pred začatím duelu malý trest 1 min. striedačke previnilca za takýto priestupok. Na ľad pred zápasom vstupujú mužstvá vždy na pokyn rozhodcu.

Vyhodenie puku cez všetky čiary, teda zakázané uvoľnenie alebo icing a tiež offside neplatí. Pri vyhodení puku cez mantinel, resp. cez plexisklo sa vhadzuje buly v príslušnej tretine.

Hra telom je prísne ZAKÁZANÁ!Každý úmyselný osobný kontakt sa trestá malým trestom (1 min). Pri hromadnej bitke (2 a viac hráčov) bude zápas ukončený a mužstvo s agresormi z ligy vylúčené bez nároku na vrátenie štartovného. Pri bitke jednotlivcov aj mimo ľadu (dvojice), budú z ligy navždy vylúčení aktéri bitky. Pri ataku na rozhodnu môže arbiter organizátorovi navrhnúť vylúčenie jednotlivca z ligy alebo kontumáciu pre mužstvo.

 

Tresty pre hráčov:

 • Nižší trest – 1min
 • Dva nižšie pri krvavom zranení – 2min
 • Vyšší trest – 4min
 • Osobný trest – 7min

Hokejista, ktorý dostane trest do konca zápasu za NEDOVOLENÚ TRVDÚ HRU TELOMautomaticky vynechá najbližší zápas svojho tímu. Pokiaľ sa preukáže ťažké zranenie súperovho hráča po NEDOVOLENEJ TRVDEJ HRE TELOM, bude hráč z ligy dodatočne potrestaný aj dlhším dištancom po konzultácií s rozhodcom.

Ak hráč dostane Trest v hre, ktorý sa udeľuje napríklad v špeciálnych prípadoch – bodnutie, kopnutie, opľutie, hlavička, pichnutie alebo verbálna vyhrážka rozhodcovi – automaticky bude potrestaný dištancom na jedno stretnutie.

Pravidlo o penalizácií: Ak sa niektorý tím nedostaví na zápas bez upozornenia organizátora, kontumačne prehrá stretnutie 0:5 a dostane pokutu 100€. Ak sa niektorý tím bude chcieť počas sezóny odhlásiť z Bago League, dostane pokutu 500€ a nebudú mať nárok na vrátenie štartovného. Tiež  jeho hráči v budúcnosti už nikdy nebudú môcť štartovať v Bago League.

Pravidlo o opustení zápasu predčasne: Ak tím opustí zápas v jeho priebehu na základe nespokojnosti s výkonom rozhodcu, automaticky je zápas kontumonavý v prospech súpera, resp. zostáva v platnosti výsledok pokiaľ tím, ktorý odišiel zo zápasu, prehráva. Danému tímu budú okrem toho z tabuľky odpočitané 4 body.

Pravidlo o preložení zápasu:Ak sa tím nebude môcť dostaviť na zápas, musí upozorniť organizátora Bago Leaguena tento fakt minimálne 2 dni (48hod) pred začiatkom zápasu a v spolupráci s tímom súpera a majiteľa Arény Bago sa nájde náhradný termín. Musí ale ísť o pádny a vážny dôvod, ktorý posúdi organizátor súťaže.

Súpiska hráčov: Počet korčuliarov na súpiske minimálne 6 a maximálne 15. Ľubovoľný je počet brankárov. Zmeny na brankárskom poste sa nevzťahujú na maximálny počet zmien a brankári sa nepovažujú za súčasť 6-15 člennej súpisky korčuliarov. Minimálny počet korčuliarov v zápase 3 a maximálny počet korčuliarov v jednom zápase je 9 plus brankár. Formát zápasu je 3  na 3. Počas sezóny sú možné zmeny na oficiálnej súpiske do 15.2.2019. Prestupy počas sezóny z tímu do tímu nie sú povolené. Mená na zápasovej súpiske musia byť totožné s oficiálnou súpiskou tímu. Rozhodca skontroluje súpisky pred každám zápasom. V prípade, ak bude mať jeden z tímov podozrenie, že na zápas nastúpili niektorí hráči súpera nelegálne, rozhodca môže na podnet súpera vyzvať hráčov, aby sa preukázali registračnými preukazmi Bago League, resp. občianskym preukazom. Ak sa zistí úmyselné porušenie pravidiel, zápas kontumačne vyhrá druhý tím 5:0. Súpisku konkrétneho zápasu vyplnia tímy pred každým zápasom jednotlivo..

V prípade nedodržania súpisky budú tímu odrátané body zo sporných zápasov. V lige je povolené rotovanie brankárov medzi tímami z dôvodu nedostatku brankárov. Ak brankár pre zranenie v danom zápase nemôže pokračovať, tím oblečie do brankárskeho výstroja niektorého z hráčov, alebo si do 15min zoženie náhradu, ktorú mu súper musí pod dohľadom rozhodcu odsúhlasiť.

Súčasťou Bago Leaguebudú registračné preukazy s fotkou hráča, ktoré budú slúžiť aj na nákupy výstroja v zľavách od partnera ligy Puck United Europe, s.r.o. a budú aj súčasťou výbavy každého hráča, ktorý nastúpi v Bago League. Rozhodca má právo pred zápasom a aj počas zápasu vyzvať hráča, aby preukázal svojim registračným preukazom. V prípade nevydania RP platí občiansky preukaz ako RP.

Každý hráč prihlásený do Bago League prostredníctvom zástupcu tímu nastupuje do hry na vlastné riziko a zároveň plne zodpovedá za vlastné konanie. Organizátor ani rozhodca v dobe konania akcie nenesú žiadnu právnu či finančnú zodpovednosť za vzniknuté škody na zdraví alebo majteku účastníka. Prípadné fyzické zákroky na iné osoby v areáli štadiónu sa počas akcie môžu posudzovať aj ako pokus o úmyselné ublíženie na zdraví, čo sa v prípade nutnosti vyšetrí za prítomnosti privolanej polície.

Súpisky, osobné informácie hráčov vrátane fotografií môžu byť použité na komerčné účely organizátora v plnom rozsahu, s čím všetci účastníci Bago League bezvýhradne súhlasia svojou účasťou. Politická či iná vlastná komerčná propagácia produktov a služieb v akomkoľvek zmysle nie je v lige povolená!

 

 

 

Organizátor ligy:

Občianske združenie Hentinen Association v spolupráci so Športovým klubo „Bago“, n.o.

 

ZÁSTUPCOVIA TÍMOV ZARUČIA, ŽE VŠETCI HRÁČI BAGO LEAGUE BUDÚ OBOZNÁMENÍ S TÝMITO PRAVIDLAMI!!!